Wat is ergotherapie

Ergotherapie is er voor iedereen die zijn gewone, dagelijkse activiteiten niet (meer) naar wens kan uitvoeren. Het gaat hierbij om handelingen zoals het aankleden, koken, verplaatsen, schooltaken, schrijven, werk, ed. Allemaal dingen die eigenlijk heel “normaal” zijn of zouden moeten zijn, maar door een ziekte of ongeval niet meer lukken.

We kijken in de behandeling samen naar de dingen die voor u belangrijk en/of betekenisvol zijn en hoe u deze activiteiten weer naar eigen tevredenheid weer kan uitvoeren. Hiermee gaan we praktisch (vaak bij u thuis) mee aan de slag. Dit kan door training, begeleiding, advies en instructieaan u of de omgeving maar ook door het inzetten van hulpmiddelen en (woning) aanpassingen.

De professionele verzorger of mantelzorger worden bij de behandeling betrokken. Dit zorgt ervoor dat de zelfstandigheid zo lang mogelijk behouden blijft.

Ergotherapie bij volwassenen

Na een ongeval of bij chronische ziekte kunt u samen met de ergotherapeut werken aan het hervinden of behouden van uw zelfstandigheid op het gebied van zelfzorg, werk, hobby, verzorging van uw kinderen, huishouden, enz.

Ergotherapie bij ouderen

Door achteruitgang of chronische ziekte kunnen de dingen die voor u belangrijk zijn niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Samen met u kijken we naar het behouden van uw zelfstandigheid, het thuis blijven wonen, uitvoeren van uw hobby’s en behouden van sociale contacten.

Ergotherapie bij verstandelijk beperkten

Bij meervoudig beperkten is het belangrijk om met elkaar te zoeken naar de verschillende mogelijkheden om de verzorging te kunnen blijven uitvoeren door de directe omgeving en de professionele verzorgers. Dit kan ook het geval zijn op het werk of dagbesteding. De licht verstandelijk beperkten kunnen gebaad zijn bij adviezen op het gebied van het huishouden, structuur vinden, werken, enz.

Ergotherapie bij kinderen

Bij kinderen wordt er gekeken naar beperkingen die zich voordoen in de fijne motoriek. Dit kan zich uiten in het niet goed kunnen aankleden, eten met bestek, schrijven en knippen, enz.
Ook helpen met de volgorde (en struktuur) van handelen behoort tot de mogelijkheden.