Ergotherapie bij ouderen

Ergotherapie bij ouderen: Door achteruitgang of chronische ziekte kunnen de dingen die voor u belangrijk zijn niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Samen met u kijken we naar het behouden van uw zelfstandigheid, het thuis blijven wonen, uitvoeren van uw hobby’s en behouden van sociale contacten. 

Kwaliteit van leven behouden is erg belangrijk.

Mw. vd Zee heeft parkinson en is licht dementerend. Het lopen op de trap levert steeds meer problemen op, zeker wanneer mw. een slechte dag heeft. Dhr. en Mw. slapen boven en hebben boven een ruime badkamer, het heeft dus de voorkeur om een aanpassing aan te vragen zodat mw. nog naar boven kan. De ergotherapeut bespreekt samen met de familie over welke oplossing de voorkeur heeft en overlegt dit ook met de gemeente. Binnen een paar weken is er een traplift gerealiseerd zodat mw. weer makkelijk en veilig naar boven kan.
In huis heeft de ergotherapeut nog verder gekeken naar de beperkingen die mw. ervaart en heeft ook daarin nog adviezen aan mw. en haar familie kunnen geven.

Dhr.Koppens heeft door een val en algehele achteruitgang moeite met fietsen. Op de fiets is evenwicht, kijken, kracht, vooruitdenken allemaal nodig. Dhr. Koppens kon niet meer rechtuit fietsen en viel geregeld van de fiets. Omdat hij erg gehecht is aan zijn zelfstandigheid is fietsen voor hem erg belangrijk. We hebben eerst een driewielfiets uitgeprobeerd, dit ging goed. Doordat hij nu geen energie hoefde te steken in het evenwicht, kon hij meer om zich heen kijken en werd het fietsen in het verkeer weer mogelijk.

EDOMAH: ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers

Mensen met (beginnende) dementie worden vaak beperkt in hun dagelijkse activiteiten. Dit als gevolg van problemen met bijvoorbeeld het onthouden van informatie, het plannen en aanbrengen van een volgorde in dagelijkse handelingen, het omgaan met apparaten of het nemen van initiatief. De ergotherapie richt zich op activiteiten uit het dagelijks leven van mensen met dementie én hun mantelzorgers (de meest betrokken persoon uit de omgeving). De mantelzorger wordt betrokken bij de ergotherapie-interventie om samen met de ergotherapeut te kijken hoe u de persoon met dementie zo goed mogelijk kunt begeleiden en welke adviezen u kunt geven.