Algemene voorwaarden Ergotherapie Drunen.

Aanmelding en afspraken

• Het is mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak te maken met Ergotherapie Drunen. De ergotherapeut is dan verplicht een korte screening uit te voeren. Uw huisarts wordt altijd geïnformeerd over het resultaat van deze screening. Bij een enkele zorgverzekering is het niet mogelijk middels directe toegankelijkheid te starten. Check hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering.
• Indien u een afspraak wilt afzeggen dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden bij Ergotherapie Drunen. Voor niet tijdig afgezegde afspraken wordt een bedrag van € 40,- euro bij u in rekening gebracht. U kunt afspraken afzeggen via telefoon, voicemail of e-mail.
• Wanneer u een behandeling heeft afgezegd, dient u ook de verantwoordelijkheid op u te nemen om een vervolgafspraak te plannen. Neem contact op met de praktijk.

Vergoedingen

• De basisverzekering vergoedt 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Hierin vindt onderzoek en behandeling plaats, maar ook telefonisch contact, officiële verslaglegging of multidisciplinair overleg. De behandeling wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekering gedeclareerd.
• De kosten die bij de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht, komen ten laste van het verplichte eigen risico indien uw eigen risico nog niet is gebruikt.
• Enkele zorgverzekeringen bieden extra uren in een aanvullende verzekering. Informeer bij uw eigen zorgverzekering wat in uw verzekering vergoed wordt.
• Indien u zelf ergotherapie verder bekostigd rekent Ergotherapie Drunen het volgende tarief, vastgesteld door de NZA (Nederlands Zorgautoriteit): Behandeling per kwartier: € 15,42 euro Toeslag voor een huisbezoek: € 25,85 euro.

Privacy

• De dossiervorming is gebonden aan wettelijke regels, Ergotherapie Drunen handelt hiernaar.
• De onderwerpen die u met de ergotherapeut bespreekt zijn altijd vertrouwelijk.
• De verwijzend arts wordt op de hoogte gehouden van uw behandeling.
• Soms is het zinvol in het belang van de behandeling te overleggen met andere betrokken hulpverleners. Hiervoor is uw toestemming nodig.
• Ergotherapie Drunen heeft voldaan aan de voorwaarden de gesteld worden vanuit de Wet AVG.

Klachtenprocedure

• Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw ergotherapeut, dan heeft het de voorkeur de klacht allereerst met de behandelend ergotherapeut te bespreken. U kunt hiervoor contact opnemen via het algemene telefoonnummer van de praktijk.
• Mocht er op deze manier geen oplossing worden gevonden, dan kunt u gebruik maken van de Landelijke Klachtenregeling voor Paramedici in de Eerstelijns Zorg: Klachtenloket Paramedici via: 030-3100929 op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur.

Ergotherapie Drunen, 06-28163908, info@ergotherapiedrunen.nl. AGB-code 88-51375. Aangesloten bij Ergotherapie Nederland en Kwaliteitsregister Paramedici