Vergoeding en verwijzing

Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekeraar. Per kalenderjaar vergoedt de zorgverzekeraar 10 uur ergotherapie. De ergotherapeut declareert rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. U heeft er dus geen omkijken naar. Ergotherapie valt wel onder het eigen risico.

Mogelijk dat er nog aanvullende vergoeding mogelijk is via de aanvullende verzekering. Dit kunt u zelf nagaan in u polisvoorwaarden.

In sommige gevallen kan de hulp van de ergotherapeut ook vergoed worden via het persoongebonden budget (PGB). Als het om advisering op de werkplek gaat, zal de werkgever de ergotherapeut moeten betalen. Ergotherapie kan tevens worden ingekocht door bedrijven en instellingen. Dan gaat het om werkplek adviezen of scholingen op het gebied van fysieke belasting.

Verwijzing

De ergotherapeut is direct toegankelijk  (DTE). Dit betekent dat u zonder verwijzing naar de ergotherapeut kan.

In sommige gevallen is het juist prettig om te werken met een verwijzing van de huisarts of specialist. Wanneer u bij CZ verzekerd bent heeft u altijd een verwijzing van de behandelend arts nodig.

Bij de eerste afspraak hebben we uw verzekeringspas en legitimatie nodig. Van ons krijgt u dan de algemene voorwaarden